POLITYKA PRYWATNOŚCI ZEN ZONE SP. Z O.O.

 (“Polityka”)

Szanujemy Twoją prywatność i jesteśmy świadomi, że powierzając nam informacje o sobie obdarzasz nas swoim zaufaniem. Dlatego chcemy przekazać Ci najważniejsze informacje o tym, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, które przetwarzamy. W tej Polityce opisujemy w jaki sposób i kiedy zbieramy Twoje dane osobowe, do czego je wykorzystujemy, komu je przekazujemy, jak długo je przechowujemy oraz jakie prawa przysługują Ci w tym kontekście.

 1. KIM JESTEŚMY I CZYJE DANE PRZETWARZAMY

Administratorem danych:

 1. osób odwiedzających i korzystających ze strony internetowej https://enzopod.com/ (“Strona Internetowa”);
 2. osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej Stronie Internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 3. kandydatów do pracy / współpracy;
 4. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług, osób zainteresowanych naszymi usługami, produktami);
 5. osób, które śledzą nasz profil na portalu LinkedIn oraz wchodzą z nim w interakcje.

jest Zen Zone sp. z o.o., Aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000804192, NIP: 9462691724, REGON: 384380516, kapitał zakładowy: 5 150 PLN (dalej jako “my”, “nasze”, “nas”). W sprawach związanych z ochroną swojej prywatności możesz się z nami skontaktować wysyłając email na adres contact@enzopod.com.

 1. KIEDY I W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY TWOJE DANE

Pozyskujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, gdy:

 • przeglądasz naszą Stronę Internetową;
 • kontaktujesz się z nami za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji;
 • odpowiadasz na nasze oferty pracy lub oferty współpracy;
 • kontaktujesz się z nami w ramach współpracy biznesowej;
 • jesteś zainteresowany naszymi produktami, usługami.

Pozyskujemy Twoje dane osobowe od osób trzecich, gdy:

 • otrzymujemy kontakt do Ciebie od naszych pracowników lub współpracowników, w ramach systemu poleceń. 
 1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 1. osoby odwiedzające i korzystające z naszej Strony Internetowej:
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania technicznego naszej Strony Internetowej
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do korzystania z naszej Strony Internetowej.

 1. osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej Stronie Internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
 • udzielanie odpowiedzi na otrzymane zapytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania.

 1. kandydaci na pracowników, współpracowników:
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego oraz ocena Twoich zdolności, kompetencji oraz przydatności do pracy na stanowisku, na które aplikujesz (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO – jeśli przekazałeś szerszy zakres danych od wskazanego w naszym ogłoszeniu);
 • przechowywanie dokumentacji związanej z Twoją aplikacją o pracę/współpracę dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych – o ile wyrazisz na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • wypełnienie obowiązków prawnych, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów polskiego prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy (art. 221) podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne i nie jest warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w zakresie szerszym niż określony w przepisach Kodeksu Pracy to po prostu nie umieszczaj ich w swojej aplikacji. 

 1. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług, osoby zainteresowane naszymi usługami, produktami):
 • kontakt z pracownikami / współpracownikami naszych partnerów biznesowych, będących osobami prawnymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 • kontakt z naszymi partnerami biznesowymi, prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do nawiązania i funkcjonowania współpracy biznesowej.

 1. osoby, które śledzą nasz profil na portalu LinkedIn oraz wchodzą z nim w interakcje:
 • informowanie o naszych usługach, produktach oraz budowanie pozytywnego wizerunku (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • udzielanie odpowiedzi na zapytania i komentarze otrzymane za pośrednictwem profilu LinkedIn (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do obserwowania naszego profilu LinkedIn i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania i komentarze za pośrednictwem tego profilu.

W przypadku: 

 1. osób odwiedzających i korzystających z naszej Strony Internetowej

– przetwarzamy: adres IP, dane zapisane w plikach cookies;

 1. osób, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej Stronie Internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji

– przetwarzamy dane wskazane w zapytaniu (np.: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu lub inne informacje, które dobrowolnie nam podasz);

 1. kandydatów na pracowników / współpracowników

– przetwarzamy: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i wcześniejszym zatrudnieniu oraz inne informacje, które dobrowolnie nam podasz;

 1. naszych partnerów biznesowych (doradców lub konsultantów, wykonawców i dostawców usług, osób zainteresowanych naszymi usługami, produktami)

– przetwarzamy: imię i nazwisko, numer NIP, adres e-mail, nr telefonu;

 1. osób, które śledzą nasz profil na portalu LinkedIn oraz wchodzą z nim w interakcje

– przetwarzamy: dane udostępnione przez użytkownika na portalu LinkedIn (np. imię i nazwisko), inne informacje, które są publicznie dostępne na Twoim profilu lub które dobrowolnie nam podasz.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Poniżej dowiesz się, jak długo przechowujemy pozyskane dane osobowe, zależnie od podmiotów i kategorii przetwarzanych danych:

 1. osoby odwiedzające i korzystające z naszej Strony Internetowej:
 • informacje o Twoim adresie IP, inne dane zebrane przez pliki cookies przechowujemy przez okres używania naszej Strony Internetowej.
 1. osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej Stronie Internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
 • dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytania przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne dla rozwiązania Twojej sprawy;
 • dodatkowo, dane osobowe potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 1. kandydaci na pracowników/współpracowników:
 • jeżeli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te usuwamy niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, o które się ubiegasz;
 • jeżeli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te przechowujemy do momentu wycofania Twojej zgody, jednak nie dłużej niż przez 2 lata po zakończeniu rekrutacji.
 1. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług, osoby zainteresowane naszymi usługami, produktami):
 • dane osobowe, które pozyskujemy poprzez kontakt z pracownikami naszych partnerów biznesowych będących osobami prawnymi oraz przez kontakt z naszymi partnerami biznesowymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości;
 • dodatkowo, dane potrzebne nam do obrony lub dochodzenia roszczeń wynikających z umów zawartych z naszymi partnerami biznesowymi, przechowujemy tak długo, jak wymagają tego określone w przepisach prawa okresy przedawnienia roszczeń.
 1. osoby, które śledzą nasz profil na portalu LinkedIn oraz wchodzą z nim w interakcje:
 • dane niezbędne do obserwowania naszego profilu na portalu LinkedIn i udzielania odpowiedzi na Twoje zapytania za pośrednictwem tego profilu przechowujemy tak długo, jak pozostajesz obserwatorem naszego profilu lub wchodzisz z nim w interakcje, przy czym Twoje interakcje takie jak komentarze lub polubienia zostaną widoczne nawet po tym, gdy przestaniesz obserwować nasze profile, tak długo, jak ich nie cofniesz lub nie usuniesz.
 1. KOMU MOŻEMY UJAWNIĆ TWOJE DANE OSOBOWE

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów, którym możemy ujawnić Twoje dane osobowe:

 1. osoby odwiedzające i korzystające z naszej Strony Internetowej:
 • dostawcy usług i systemów IT, w tym usług i narzędzi analitycznych, które wykorzystujemy do prowadzenia naszej Strony Internetowej oraz analizowania statystyk jej użytkowania;
 • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 1. osoby, które kontaktują się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, formularza kontaktowego na naszej Stronie Internetowej lub innych dostępnych kanałów komunikacji:
 • operatorzy poczty elektronicznej;
 • operatorzy pocztowi i kurierzy;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do korzystania z poczty elektronicznej i naszej Strony Internetowej;
 • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 1. kandydaci na pracowników / współpracowników:
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania procesami rekrutacyjnymi;
 • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
 • podmioty świadczące usługi księgowe oraz usługi kadrowo-płacowe.
 1. nasi partnerzy biznesowi (doradcy lub konsultanci, wykonawcy i dostawcy usług, osoby zainteresowane naszymi usługami, produktami):
 • podmioty świadczące usługi księgowe i rachunkowe;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do zarządzania w ramach struktury organizacyjnej;
 • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 1. osoby, które śledzą nasz profil na portalu LinkedIn oraz wchodzą z nim w interakcje: 
 • LinkedIn; 
 • podmioty, którym zlecamy prowadzenie naszego profilu na portalu LinkedIn;
 • dostawcy usług i systemów IT, które wykorzystujemy do prowadzenia profilu na portalu LinkedIn;
 • doradcy prawni i konsultanci w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług.
 1. TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 • żądanie dostępu do Twoich danych osobowych i ich sprostowania

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji na Twój temat oraz do ich sprostowania, jeśli są nieprawidłowe.

 • usunięcie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania

Na Twoje żądanie, usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania.

 • prawo do przenoszenia danych

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), masz prawo otrzymać od nas dane osobowe Ciebie dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust 1 lit f RODO), masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać udzieloną zgodę w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazany w pkt. 1 Polityki lub w formie pisemnej na nasz adres wskazany w pkt. 1 Polityki.

 1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 1. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników, którzy śledzą nasz profil LinkedIn oraz wchodzą z nami w interakcje za pośrednictwem tego profilu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez portal LinkedIn znajdziesz pod poniższym linkiem:

 1. PLIKI COOKIES

Na naszej Stronie Internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniach końcowych, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Używamy tylko plików cookies, które są niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej Strony Internetowej. 

 1. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Postanowienia Polityki mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na naszej Stronie Internetowej i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. 

Polityka obowiązuje od dnia 11.02.2022.